Nền tảng đào tạo

Growth E-Learning

Đào tạo nội bộ

Tiết kiệm 375M (đ) do việc giảm 3h lãng phí/ngày/nhân viên, của tổ chức 65 nhân sự đồng nhất một văn hóa nền, quỹ lương 1B (đ) (Địa Ốc Việt Group)

Đào tạo nội bộ

Tiết kiệm 375M (đ) do việc giảm 3h lãng phí/ngày/nhân viên, của tổ chức 65 nhân sự đồng nhất một văn hóa nền, quỹ lương 1B (đ) (Địa Ốc Việt Group)

Đào tạo nội bộ

Tiết kiệm 375M (đ) do việc giảm 3h lãng phí/ngày/nhân viên, của tổ chức 65 nhân sự đồng nhất một văn hóa nền, quỹ lương 1B (đ) (Địa Ốc Việt Group)

Vì sao chọn Growth E-Learning?

Tặng kèm 6 khóa học Growth Hacking Base

Trị giá 10tr/học viên. Nhân viên sẵn sàng nhận 18 việc một lúc, chủ động bịt điểm yếu vấn đề công việc, và cùng hướng tới 1 mục tiêu chung.